06 30 70 66 06 mail@jolanvandewaeter.nl
Selecteer een pagina

Teamtrainingen rond kerndoelen Kunstzinnige oriëntatie

Hoe zet je podiumkunst in voor het behalen van kerndoel 55? Hoe zet je bewust en doelgericht dramatische werkvormen in? Hoe ontwikkel je een leerlijn drama/theater? In het leergebied Kunstzinnige oriëntatie maken kinderen kennis met kunst en cultuur. Leren reflecteren op eigen werk en dat van anderen is daarbij een belangrijk aspect (kerndoel 55).

Tijdens gerichte trainingen gaan we de kerndoelen die vallen onder Kunstzinnige oriëntatie concretiseren, waarbij we de visie van de school als uitgangspunt nemen. Je leert alles wat je moet weten over podiumkunst in relatie tot kerndoel 55 om aan de slag te kunnen. Je doet speloefeningen, krijgt handvatten en traint je dramavaardigheden. Specifieke wensen? Samen bepalen we de exacte invulling van de training.

Kunstzinnige oriëntatie (kerndoel 55)

Podiumkunst en kerndoel 55: waarom passen die zo goed bij elkaar? Tijdens deze teamtraining ervaar je door middel van speloefeningen de kracht van podiumkunst in relatie tot kerndoel 55.

Je krijgt antwoord op de volgende vragen:

  • Wat is de meerwaarde van podiumkunst binnen cultuuronderwijs (en reflectie)?
  • Wat is de meerwaarde van het kijken naar professionele kunstenaars?
  • Wat is het doel van reflectie?
  • Wat is de meerwaarde van reflectie op de podiumkunst?

Na deze teamtraining heb je als school een visie op theater en drama. Je weet een bewuste keuze te maken in welke jeugdtheatervoorstelling(en) je met je leerlingen wilt bezoeken en kunt daarop reflecteren met de leerlingen. Kortom: je weet precies waarom je podiumkunst inzet om kerndoel 55 te behalen.

Voor wie
Leerkrachten in het basisonderwijs in Zwolle, de provincie Overijssel en daarbuiten.

Meer weten? Mail mij.

Leerlijn drama/theater

Je wilt een leerlijn drama/theater ontwikkelen, maar hoe doe je dat? Hoe vul je de abstracte leerlijn van SLO concreet in? In deze training krijg je handvatten. Samen met de ICC-er en het onderwijsteam gaan we analyseren en concretiseren zodat je in staat bent een eigen leerlijn drama/theater te schrijven (waarvan de school eigenaar is). Een leerlijn die interactief en reflectief is op zowel het eigen spel als dat van de podiumkunstenaar. Onderdeel is een speltraining.

De leerlijn is samen met kbs Het Atelier in Zwolle ontwikkeld en begin 2017 als goed beoordeeld door de Inspectie van het Onderwijs. De leerlijn speelt in op 21st Century Skills (21e eeuwse vaardigheden) zoals samenwerken, creatief denken, probleemoplossen, sociale en culturele vaardigheden en communiceren.

Wat gaan we onderzoeken en analyseren:

  • De visie op drama binnen de school.
  • Doel en functie van drama binnen het onderwijssysteem.
  • Hoe en op welke wijze de school tot nu toe drama actief, receptief en reflectief inzet.

Na deze training kun je een leerlijn drama/theater, inclusief de actviteiten (het bezoeken van jeugdtheatervoorstellingen) en competenties per leerjaar, voor je school ontwikkelen. Daarbij weet je de culturele instellingen en maatschappelijke organisaties in de eigen wijk en of stad optimaal te benutten.

Voor wie
ICC-ers en leerkrachten/onderwijsteams in het basisonderwijs in Zwolle, de provincie Overijssel en daarbuiten.

Meer weten? Mail mij.

Dramavaardigheden

Veel onderwijsteams voelen zich niet vaardig en kundig om dramalessen te geven. Hoe zet je bewust en doelgericht dramatische werkvormen in? Tijdens een speltraining krijg je praktische vaardigheden die je direct kunt toepassen bij je leerlingen. Je gaat spelen en ervaart hoeveel plezier en vrijheid dat oplevert. Ook maak je een lesontwerp van een dramales.
Een speltraining is een goede voorbereiding op het uitwerken van een leerlijn drama/theater van SLO (of een binnen de school ontwikkelde leerlijn).

Je kunt kiezen uit drie speltrainingen. Elke training heeft een eigen, specifieke insteek:

  • Sociaal: De sociale ontwikkeling van de leerling en samenwerking met elkaar.
  • Educatief: Het leren over een onderwerp en/of thema door middel van spel.
  • Kunst: De kunst van theater maken.

Na een speltraining heb je meer dramavaardigheden: je voelt je vrij genoeg om dramalessen te geven en weet dramatische werkvormen bewust en doelgericht toe te passen. Bij het geven van dramalessen weet je ook wanneer je welke insteek (sociaal, educatief of kunst) inzet.

Voor wie
Leerkrachten/onderwijsteams in het basisonderwijs in Zwolle, de provincie Overijssel en daarbuiten.

Meer weten? Mail mij.

‘Jolan als samenbrenger’

‘Jolan kan succesvol zijn op het gebied van het verbeteren van cultuureducatie. Tegelijk kan ze degene zijn die kunstinstellingen en onderwijs bij elkaar brengt.’

Ludie Gootjes, Hogeschool Viaa Zwolle (Pabo)