06 30 70 66 06 info@jolanvandewaeter.nl
Selecteer een pagina

Waarom podiumkunst in het basisonderwijs zo belangrijk is

Om de wereld om je heen te kunnen begrijpen en jezelf daarbinnen te ontwikkelen, is leren reflecteren essentieel.

Tijdens de voorstelling is er een directe communicatie tussen de makers en het publiek. De theatermaker laat zijn blik op de wereld zien met hetgeen hij uitbeeldt, de leerling wordt uitgenodigd zich daartoe te verhouden met zijn eigen herinneringen. Dit brengt een reflectieproces op gang waarin de leerling zich beweegt tussen het perspectief van zichzelf en dat van de theatermaker.

Podiumkunst: meemaken en beleven

De podiumkunst heeft een aanschouwend karakter. Daarmee onderscheidt de podiumkunst zich van andere kunsten. Het gaat om meemaken en beleven:

 • Het is een collectieve activiteit: het vindt immers voor iedereen op dezelfde tijd en plek plaats.
 • De leerling ervaart – ondanks dat iedereen op hetzelfde moment hetzelfde heeft ondergaan – dat iedereen een eigen, zelfstandige ervaring en beleving heeft opgedaan.
 • De leerling leert zich verhouden tot de voorstelling zelf, maar ook hoe hij zich verhoudt tot het overige publiek.
 • Er is een directe wisselwerking tussen het publiek en de spelers: het publiek is immers aanwezig bij het uitvoeren van de verbeelding (de voorstelling).
 • De leerling leert dat tijd bij podiumkunst niet alleen de letterlijke tijd is (tijd en duur van de voorstelling) maar gelijktijdig ook de tijd waarin de voorstelling zich afspeelt.

Wat het oplevert: voor onderwijs en leerling

Het meemaken en beleven van de podiumkunst levert het onderwijs en de leerling het volgende op:

 • Bijdrage aan talentontwikkeling
  Het onderwijs heeft als visie het ontwikkelen van de talenten van leerlingen. Talentontwikkeling vindt echter niet alleen plaats binnen de schoolmuren. Ook kunstenaars aan het werk zien inspireert leerlingen en stimuleert de talentontwikkeling.
  Vergelijk het met de jonge voetballer die de techniek en de vaardigheden van zijn idool onder de knie wil krijgen.
 • Perspectieven op maatschappelijke thema’s
  De leerling leert – door kennis te maken met de verbeelding van de (jeugd)theatermaker vanuit diens perspectief en blik op de wereld – dat er verschillende inzichten en visies zijn op een thema. De (jeugd)theatermaker leeft immers in dezelfde maatschappij als waar de leerling en zijn ouders en het onderwijs in leven.
 • 21st Century Skills (21e eeuwse vaardigheden)
  De 21st Century Skills zijn nodig om zich te verhouden tot onder andere de veranderende sociale structuren. De podiumkunst vervult een belangrijke rol in het vaardig maken van leerlingen in creativiteit en kritisch denken. Door podiumkunst leren leerlingen zich open te stellen voor het onbekende, ze leren reflecteren op de verbeelding en leren onderzoeken hoe ze betekenis kunnen geven aan hun eigen leven.

‘Waarin reflecteren op de podiumkunst zich onderscheidt van andere kunsten: iedereen ervaart en beleeft op dezelfde tijd en in dezelfde ruimte de voorstelling op zijn eigen wijze.’